Chemische stoffen

De concentratie van steeds talrijkere chemicaliën in ons milieu leidt tot een reeks milieu- en gezondheidsproblemen. REACH is een verordening van de Europese Unie betreffende de Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische bestanddelen (REACH). Zij werd in 2007 goedgekeurd, met de bedoeling om de menselijke gezondheid en het milieu beter te beschermen tegen de risico's die gepaard gaan met het gebruik van chemische stoffen en tegelijkertijd het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te bevorderen.

In principe is de REACH-verordening van toepassing op alle chemische stoffen, nl. de stoffen die gebruikt worden in industriële processen, maar ook de stoffen die dagelijks gebruikt worden, bijvoorbeeld in schoonmaakproducten, verven, kleding, meubels of elektrische apparaten.

De REACH-verordening legt de bewijslast bij de ondernemingen. Zij verplicht ondernemingen om de risico's die gepaard gaan met de stoffen die zij produceren en in de EU verhandelen, te identificeren en te beheren. Zij moeten aan het ECHA (European Chemicals Agency) tonen hoe de stof veilig kan worden gebruikt en de gebruikers inlichten over de risicobeheersmaatregelen. Indien de risico's niet kunnen worden beheerd, mag de overheid het gebruik van de stof in kwestie op verschillende manieren aan banden leggen.

Het wetgevend instrument "autorisatie" dat ondernemingen stimuleert om "zeer zorgwekkende stoffen" te vervangen door veiligere alternatieven, is één van de nieuwe maatregelen die REACH aanreikt om de omslag te maken naar een duurzamere economie.


Meer informatie:

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten