Voedingssupplementen

Voedingssupplementen zijn levensmiddelen in voorgedoseerde vorm (capsules, pastilles, ampullen, zakjes met poeder …) die bestaan uit een of meer nutriënten (voedingsstoffen), planten of andere stoffen met een nutritief of fysiologisch effect. Voedingssupplementen vormen een aanvulling op de normale voeding.

Wettelijke maatregelen

De algemene reglementering met betrekking tot etikettering, reclame, additieven, … is ook van toepassing op voedingssupplementen.

Op Europees niveau bestaat er een kaderrichtlijn 2002/46/EG voor voedingssupplementen. Deze richtlijn is een eerste stap naar een volledige harmonisatie van de nationale wetgevingen.

Op nationaal niveau zijn er drie koninklijke besluiten en twee ministeriële besluiten die specifiek voedingssupplementen reglementeren.

Meer informatie over de wetgeving rond voedingssupplementen en de notificatieprocedure

Meer informatie over voedingssupplementen vindt u op de site van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten