De maximumfactuur

Dankzij de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging betaalt het ziekenfonds een groot deel van de medische kosten terug. Toch kan het gedeelte dat u zelf moet betalen hoog oplopen, bijvoorbeeld bij een ernstige, chronische of langdurige ziekte. De maximumfactuur (MAF) is een systeem dat de gezondheidsuitgaven voor patiënten binnen bepaalde grenzen houdt.