Kadastraal inkomen

De vaststelling van het kadastraal inkomen (KI) gebeurt door de Administratie Opmetingen & Waarderingen (vroeger Kadaster).

Het (geïndexeerde) kadastraal inkomen vormt de basis voor de inning van de onroerende voorheffing en voor het bepalen van het onroerend inkomen waarop u belast wordt in de personenbelasting.

Het kadastraal inkomen (KI) is het gemiddeld normaal netto-inkomen dat het onroerend goed tijdens één jaar aan zijn eigenaar zou opbrengen. Dat wil zeggen de gemiddelde jaarlijkse nettohuurwaarde van het onroerend goed op het referentietijdstip. Tot op vandaag is dat referentietijdstip 1 januari 1975.

Mededeling aan kadaster bij bouw of verbouwingen

Als u een huis gebouwd of verbouwd heeft, moet u dat binnen de dertig dagen na de ingebruikname (nieuwbouw) of de voltooiing van de werken (verbouwing) melden aan de FOD Financiën. Bij niet-aangifte riskeert u administratief en zelfs strafrechtelijk te worden beboet.

Na de aangifte zal de administratie Opmetingen & Waarderingen (vroeger Kadaster) in geval van nieuwbouw het kadastraal inkomen vaststellen. In geval van verbouwingen wordt het oude kadastraal inkomen herzien. Het nieuwe of herschatte kadastraal inkomen wordt u betekend, dat wil zeggen meegedeeld per aangetekende brief.

Betwisting van het kadastraal inkomen

Telkens het kadastraal inkomen wordt betekend, kunt u als belastingplichtige een bezwaar indienen. Op de website van de FOD Financiën leest u hoe deze procedure verloopt.

Elk bezwaarschrift wordt onderzocht door de bevoegde ambtenaar. Bij deze behandeling heeft er overleg plaats en is er een uitwisseling van standpunten tussen de administratie en de belastingplichtige. Als beide partijen geen akkoord kunnen bereiken, kunnen ze via een scheidsrechterlijke procedure een beroep doen op een extern expert.


Meer informatie over het kadastraal inkomen 
Voor meer informatie over het kadastraal inkomen of bij betwistingen kunt u contact opnemen met de FOD Financiën.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten