Premies

Er bestaan allerlei premies en tegemoetkomingen voor de bouw, renovatie of aankoop van een woning. Met deze premies wil de overheid zoveel mogelijk mensen en gezinnen de kans geven een eigen woning te kopen en/of te verbeteren. De premies en tussenkomsten waarop u aanspraak kunt maken verschillen sterk van gewest tot gewest. Daarnaast bestaan er ook tussenkomsten van provincies, gemeenten en netbeheerders.

Enkele voorbeelden:

  • verbeteringspremies
  • renovatiepremies
  • premies voor energiebesparing
  • premies voor renovatiewerken aan beschermde monumenten
  • verhuistoelagen
  • gratis verzekering gewaarborgd wonen (bij afsluiten van een hypothecaire lening)

Om recht te hebben op een premie moeten er meestal enkele voorwaarden vervuld zijn. Die voorwaarden hebben te maken met uw belastbaar inkomen, kadastraal inkomen, het gebruik van de woning, de aard van de werken …

Voor verdere inlichtingen over de toegekende steun en de aanvraagprocedures kunt u terecht bij uw gewest.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten