Normen en veiligheid

Bij het (ver)bouwen van een woning komt veel kijken. Om zowel tijdens als na de bouwwerken de veiligheid van zowel mensen als goederen te garanderen, bestaan er tal van normen en reglementeringen.

  • Op de bouwwerf
    Een veiligheidscoördinator aanstellen is verplicht als er meer dan één aannemer op een bouwwerf actief is.
  • Elektrische installaties
    Op elektrische installaties zijn de veiligheidsvoorschriften van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) van toepassing.
  • Liften
    Liften moeten om de tien jaar een risicoanalyse ondergaan en u moet ze periodiek laten onderhouden en controleren.