Elektrische installaties

Sinds 1 oktober 1981 moet iedere nieuwe huishoudelijke elektrische installatie voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties).

Controle(s) van de installatie

Het AREI legt onder andere een gelijkvormigheidscontrole voor iedere nieuwe elektrische installatie op. Om een aansluiting op het elektriciteitsnet te bekomen, moet u dan ook een attest van een erkend controleorganisme kunnen voorleggen. Dat attest vormt het bewijs dat aan alle voorschriften van het AREI is voldaan. Om de veiligheid te blijven waarborgen legt het AREI om de 25 jaar een nieuwe controle op.

Bij de verkoop van een woning die gebouwd werd voor de invoering van het AREI en daardoor nog geen gelijkvormigheidscontrole van de elektrische installatie ondergaan heeft, moet de verkoper sinds 1 juli 2008 verplicht een keuringsattest kunnen voorleggen. Het keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn. Als het verslag vermeldt dat de elektrische installatie niet voldoet aan de voorschriften van het AREI, mag de woning dus toch verkocht worden. Dat is echter niet het geval als de verkoper geen attest kan voorleggen.

Meer informatie over de controle(s) van elektrische installaties op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Elektriciteitsrisico's

Een elektrische installatie in slechte staat of een onzorgvuldig gebruik van elektriciteit kan de veiligheid van personen en goederen ernstig in gevaar brengen (elektrocutie, brand …). Een elektrisch defect ligt maar al te vaak aan de basis van een brand. Door uw elektrische installatie goed te onderhouden en enkele voorzorgsmaatregelen te treffen, kunt u dat in de meeste gevallen voorkomen.

 

 

 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten