Normen en veiligheid op de bouwwerf

De tussenkomst van een veiligheidscoördinator is verplicht voor alle bouwplaatsen waar meer dan één aannemer aan het werk zal zijn, zelfs al komen deze aannemers nooit gelijktijdig op de werf. Zelfstandigen en nutsbedrijven (die bijvoorbeeld de waterleidingen komen aansluiten) worden ook als aannemers beschouwd. Deze regeling is zowel van toepassing bij nieuwbouw als bij renovatiewerken.

Als het geheel van de werken door slechts één aannemer wordt uitgevoerd, is het niet verplicht om coördinatoren aan te stellen. Maar ook in dat geval hebben de architect en de opdrachtgever natuurlijk de plicht om de algemene preventieprincipes toe te passen.

Rol van de coördinator

De veiligheidscoördinator moet het risico indijken dat ontstaat door de interactie van verschillende aannemers. U heeft dus iemand nodig met ervaring en beroepskennis. Wie dat is (of kan zijn) is afhankelijk van het stadium van het bouwproces en de aard van de werken. De coördinatieopdracht mag tijdens ontwerpfase en uitvoering van de werken door dezelfde persoon worden vervuld.

Voor werven die kleiner zijn dan 500 m² geldt een soepeler regeling. Als ze voldoen aan de voorwaarden kunnen de architect en/of aannemer zelf de veiligheidscoördinatie uitvoeren.

Meer informatie over veiligheids- en gezondheidscoördinatoren op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten