Hypothecaire lening

Vastgoed is duur en de prijzen blijven maar stijgen. Om een woning te kopen of te bouwen zult u meer dan waarschijnlijk een lening moeten aangaan. U kunt hiervoor terecht bij de banken, maar ook bij een verzekeringsmaatschappij of een instelling met een sociale doelstelling, zoals de verschillende huisvestingsmaatschappijen.

Wanneer u een hypothecaire lening afsluit, zal de bank een hypotheek op uw woning laten vestigen. Dat wil zeggen dat uw woning dient als onderpand voor de lening. Zo is de bank zeker dat ze haar geld zal terugkrijgen wanneer u uw lening niet meer kunt afbetalen.

In ruil voor de toegekende lening moet u naast de kapitaalaflossingen ook rente betalen. Deze uitgaven kunt u gedeeltelijk compenseren met de fiscale voordelen van een hypothecaire lening en de bijhorende verzekering.

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, komt u in aanmerking voor een (goedkope) sociale lening.

Als u op het moment van de koop nog geen lening heeft afgesloten, kunt u een verkoopovereenkomst met opschortende voorwaarde vragen. De verkoop gaat dan niet door als u geen lening krijgt. De verkoper is echter niet verplicht om hiermee in te stemmen.

 

Bedrag van de lening

Hoeveel u kunt lenen hangt af van verschillende factoren. De belangrijkste zijn:

  • uw maandelijks netto (gezins) inkomen
  • de quotiteit, dit is de verhouding tussen het leenbedrag en de waarde van de woning volgens de schatting van de financiële instelling
  • de rentevoet en de looptijd van de lening

Kosten

Net als de aankoopakte wordt ook de hypothecaire lening door de notaris 'verleden'. Bij het aangaan van een hypothecaire lening moet u dus rekening houden met een aantal kosten:

Deze kosten kunt u gemakkelijk zelf berekenen op de website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Verzekeringen

De kredietverstrekker vraagt steeds dat u een woningverzekering aangaat voor het geval dat uw woning wordt getroffen door een schadegeval. In de meeste gevallen wordt ook een schuldsaldoverzekering of een gemengde levensverzekering gevraagd. Zo'n verzekering betaalt het resterende verschuldigd kapitaal wanneer u vóór de volledige terugbetaling van de lening komt te overlijden.

Overdracht van een hypothecaire lening

Als u eigenaar bent van een woning waarvoor nog een hypothecaire lening loopt en u koopt een andere woning, dan kan het interessant zijn om de hypothecaire lening over te dragen op uw nieuwe eigendom.