Voorbereiding

Koop nooit een woning zonder eerst uitgebreid informatie in te winnen. Zo beperkt u het risico op een miskoop.

Er zijn een aantal zaken die u best doet of nagaat vooraleer u tot de aankoop overgaat:

  • de woning meer dan eens gaan bezichtigen (het liefst samen met een expert)
  • advies vragen aan vakmensen (architect, aannemer, landmeter-expert, notaris …)
  • de situatie op vlak van ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige vergunning ...) nagaan
  • eventueel opschortende voorwaarde(n) laten opnemen in de voorlopige verkoopovereenkomst

Meer informatie over het kopen en verkopen van een woning.

Gedetailleerde informatie over de belastingen die u moet betalen wanneer u een huis of bouwgrond koopt