Wapens

Wapens worden in drie categorieën gerangschikt: verboden wapens, vergunningsplichtige wapens en  vrij verkrijgbare wapens.

Het dragen van een wapen is enkel toegestaan om wettige redenen. Een aantal regels en voorwaarden zijn hier van toepassing.  

Vuurwapens zijn vergunningsplichtig. Geen enkel wapen mag vrij worden verkocht. Die verplichting geldt echter niet voor:

  • wapens op zwartkruit (behalve moderne replica’s) 
  • geneutraliseerde wapens
  • wapens die gebruikt worden door historische en folkloristische verenigingen tijdens marsen, historische reconstructies en schuttersfeesten.

Om een vergunningsplichtig wapen te mogen bezitten, moet u over een vergunning of een specifiek document (erkenning voor verzamelaar, jachtvergunning…) beschikken. De regels verschillen naargelang u een particulier, een wapenhandelaar, een verzamelaar, een jager of een sportschutter bent.  

Voor wapenbeurzen is ook een vergunning nodig.  

 

Aanvraagformulier (bezit, erkenning): Provinciale wapendiensten