Een voertuig kopen of verkopen

Aankoop

Bij de aankoop van een wagen hebben bepaalde personen met een handicap recht op:

 • een verminderd btw-tarief
 • de teruggave van de tegen dat tarief gekweten belasting

Welke personen voor deze voordelen in aanmerking komen en alle informatie over het verminderde btw-tarief vindt u op de website van de FOD Financiën.

Om gebruik te maken van deze belastingvoordelen moet u in het bezit zijn van een invaliditeitsgetuigschrift. Dat wordt uitgereikt door verschillende instanties, afhankelijk van uw handicap. De verschillende adressen hiervoor vindt u terug in de brochure "Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten".

Als u gebruik wilt maken van deze gunstige btw-regeling en u deze regeling wil behouden, moet u zich aan enkele gebruiksvoorwaarden houden.

U kunt niet elk type voertuig kopen en gebruikmaken van deze financiële vergoeding. Deze regeling is slechts geldig voor:

 • personenwagens: elk type is toegestaan: break, cabrio, coupé, enzovoort
 • minibussen

De regeling is niet toepasbaar op de aankoop van:

 • lichte vrachtwagens
 • motorhomes, caravans en andere kampeerwagens
 • motorfietsen
 • bromfietsen

Meer informatie over de fiscale voordelen vindt u op de pagina 'De fiscale voordelen op voertuigen'

Verkoop

U moet het aangekochte voertuig gedurende minstens drie jaar als persoonlijk voertuig gebruiken. Als u het voertuig binnen drie jaar na aankoop weer verkoopt, moet het aan de driejarige herziening onderworpen worden.

De driejarige herziening

Als u binnen drie jaar na aankoop de voorwaarden voor de financiële voordelen niet respecteert, dan zal het gunstige regime aan een herziening worden onderworpen. Dat is het geval als:

 • u het voertuig een andere bestemming geeft dan het persoonlijk vervoer van de persoon met een handicap
 • u verkeersbelasting betaalt terwijl u hiervoor een vrijstelling heeft
 • het voertuig wordt ingeschreven op een andere naam dan die van de persoon met een handicap of zijn wettige vertegenwoordiger
 • u het voertuig verkoopt of wegschenkt
 • u de gunstregeling voor een tweede voertuig aanvraagt terwijl u het vorige voertuig, waarvoor de herzieningsperiode nog niet verstreken is, nog gebruikt


U komt meer te weten over de driejarige herziening in in de brochure "Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten".