Werken als zelfstandige

Buitenlandse onderdanen die zich in België als zelfstandige willen vestigen moeten over een beroepskaart beschikken en verschillende stappen ondernemen om hun beroep te kunnen uitoefenen.

De gewesten zijn bevoegd voor die materie.

Als u in Vlaanderen, Brussel of Wallonië wilt werken dan vindt u de nodige informatie op de volgende websites: