Arbeidsvergunning

Arbeidsvergunning voor loontrekkenden

Buitenlandse werknemers die als loontrekkende (met andere woorden met een arbeidsovereenkomst) in België willen werken, hebben een arbeidsvergunning nodig. Die voorwaarde geldt niet voor de onderdanen van de lidstaten van de Europese economische ruimte en voor de onderdanen van Zwitserland.

Meer informatie over de arbeidsvergunning vindt u op de site van de Vreemdelingenzaken.

Meer informatie voor werkgevers via de site workinginbelgium.be.