Arbeidskaart

Arbeidskaart voor loontrekkenden

Buitenlandse werknemers die als loontrekkende (met andere woorden met een arbeidsovereenkomst) in België willen werken, hebben een arbeidskaart nodig. Die voorwaarde geldt niet voor de onderdanen van de lidstaten van de Europese economische ruimte (fr) en voor de onderdanen van Zwitserland.

Meer informatie over de arbeidskaart vindt u op de site van de Vreemdelingenzaken.

Aanvragen voor arbeidskaarten

Deze aanvragen gebeuren via de modelformulieren die de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling ter beschikking stellen.

Meer info over het aanvragen van een arbeidskaart:

Studenten, stagiairs en au-pairwerkers

Buitenlandse studenten (buiten de Europese economische ruimte) die in België willen werken, moeten ook in het bezit zijn van een arbeidsvergunning. Hetzelfde geldt voor au-pairwerkers en voor stagiairs.

Nieuwe lidstaten

Voor de nieuwe lidstaten van de Europese Unie gelden bijzondere regels. Tijdens een overgangsperiode is het vrij verkeer van werknemers uit die landen onderworpen aan beperkingen.

Voor werknemers die solliciteren voor een knelpuntberoep worden de regels versoepeld:

Meer informatie over de overgangsmaatregelen die gelden in België via de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.