Verplichte formaliteiten

Voor het vertrek

Vooraleer u vertrekt, moet u eerst een aantal formaliteiten vervullen om het volgende te bekomen:

  1. een geldig paspoort, dat wordt afgeleverd door het land van herkomst (voor bepaalde landen volstaat een identiteitskaart)
  2. een visum dat u kunt aanvragen bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat van het land waar u woont
  3. de nodige vergunningen om in België een beroepsactiviteit uit te oefenen.  Die vergunningen verschillen al naargelang u als zelfstandige of loontrekkende wenst te werken.

Die formaliteiten zijn niet altijd verplicht. Dat hangt af van uw land van herkomst.

Meer informatie over de visums via de website van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Formaliteiten voor het verblijf in België

Alle informatie over de formaliteiten voor het verblijf in België vindt u op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.