Sociaal statuut van zelfstandigen

De zelfstandige heeft recht op sociale basisbescherming. Daarvoor moet hij zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, waaraan hij bijdragen betaalt. Die bijdragen worden bepaald op basis van het inkomen en geven onder meer toegang tot:

  • de ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • kinderbijslag
  • het pensioen
  • het overbruggingsrecht
  • de moederschapsverzekering
  • de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • de mantelzorguitkering

U vindt alle informatie over het sociaal statuut van zelfstandigen op de website van de FOD Economie. Op de website vindt u ook terug welke stappen u moet ondernemen bij het oprichten van een bedrijf en het aanwerven van personeel.

De zelfstandige kan zijn sociale bescherming en die van zijn gezin uitbreiden door bijvoorbeeld aanvullende verzekeringen af te sluiten.

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) beschermt het sociaal statuut van zelfstandige ondernemers - vanaf de oprichting van hun zaak tot na hun pensioen - en draagt zo bij tot hun sociaal en economisch welzijn.