Scheiding en kinderen

Wanneer ouders uit elkaar gaan, is het beter dat ze in onderling overleg beslissingen nemen wat de kinderen betreft (woonplaats, verblijfsmodaliteiten…).

Zo blijven de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen en nemen ze samen belangrijke beslissingen rond gezondheid, opvoeding, opleiding, vrije tijd en religieuze of filosofische oriëntatie van het kind.

Wanneer de ouders het niet eens worden, wordt de zaak voor de familierechtbank gebracht. Die zal in de eerste plaats aanraden om het geschil te beslechten via verzoening, bemiddeling of elke andere vorm van minnelijke oplossing van conflicten.

Minderjarige kinderen hebben het recht om gehoord te worden door een rechter wat betreft het ouderlijk gezag, het verblijf en het recht op persoonlijk contact.

De familierechtbank doet dan een uitspraak in het belang van het kind over een aantal punten:

  • de woonplaats
  • de verblijfsmodaliteiten
  • de uitoefening van het ouderlijk gezag
  • het onderhoudsgeld

Meer informatie op justitie.belgium.be en meer bepaald de pagina’s over volgende thema’s:

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten