Pieken in vervuiling

Sommige bijzondere weersomstandigheden, zoals temperatuurinversie en een zwakke wind, zorgen ervoor dat vervuilende stoffen die dicht bij de grond zijn uitgestoten minder goed verspreid raken. Deze ongunstige situatie leidt tot een verminderde luchtkwaliteit. De concentraties stikstof, koolstofmonoxide, benzeen en verontreinigende deeltjes  stijgen en er ontstaat een 'vervuilingspiek'.

Risico's

Net zoals ozonpieken kunnen vervuilingspieken aanleiding geven tot gezondheidsproblemen. Naargelang de concentratie vervuilende stoffen in de lucht, de duur van de blootstelling, de gevoeligheid van de blootgestelde personen en de aard van hun activiteiten, kunnen ademhalingsmoeilijkheden ontstaan.

Risicopersonen

Personen met astma of chronische ademhalingsstoornissen zijn vanzelfsprekend het gevoeligst voor vervuilingspieken: bij hen kunnen de frequentie en ernst van hun problemen verhogen. Zij moeten elke lichamelijke en/of langdurige inspanning vermijden. Deze waarschuwingen gelden ook voor personen met hartstoornissen, ouderen en jonge kinderen.

Voorzorgsmaatregelen

Omdat ze zo klein zijn verspreiden vervuilende stoffen zich in elke omgeving, zowel binnenshuis als buiten. Toch kan iedereen meehelpen de vervuiling te verminderen. U kunt uw steentje bijdragen door uw auto wat vaker aan de kant te laten en het openbaar vervoer te nemen of aan carpooling te doen.

Als u uw auto maar moeilijk kunt missen, dan kunt u met de volgende eenvoudige maatregelen helpen de vervuiling te verminderen:

  • de snelheidsbeperkingen respecteren
  • de motor niet stationair laten draaien
  • de onderhoudsvoorschriften van uw auto in acht nemen
  • regelmatig de bandenspanning laten controleren
  • in de winter uw verplaatsingen zo plannen dat het aantal erg vervuilende koude starts wordt beperkt

Meer informatie over vermindering van de vervuiling en beperking van het energieverbruik

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten