Inschrijving

In de Vlaamse Gemeenschap

U kunt uw kind ten vroegste de eerste schooldag van het voorafgaande schooljaar inschrijven in een school (van welk niveau ook). In de regel krijgt wie eerst inschrijft ook als eerste een plaats. Bepaalde kinderen krijgen echter voorrang en ook de afstand van de woonplaats tot de school kan een criterium zijn. De voorrangsgroepen vindt u op het onderwijsportaal van de Vlaamse Gemeenschap

Meer informatie over inschrijven in de Vlaamse Gemeenschap

In de Franse Gemeenschap

De Franse Gemeenschap heeft voor u een website uitgewerkt die gewijd is aan de inschrijvingen in het middelbaar onderwijs en aan de stappen die moeten worden ondernomen: www.inscription.cfwb.be (fr)

Andere informatie over de inschrijvingsmodaliteiten vindt u eveneens op de website van Agers (Administration générale de l'Enseignement et de la recherche scientifique) (fr).

In de Duitstalige Gemeenschap

De inschrijving voor het nieuwe schooljaar in het basisonderwijs moet ten laatste plaatsvinden op de laatste dag van het voorafgaande schooljaar. Voor het middelbaar kunt u het best zo vroeg mogelijk inschrijven, zodat de scholen hun lessen kunnen organiseren. Elke inschrijving vanaf de laatste werkdag van september moet daarom uitdrukkelijk worden aangevraagd bij het ministerie, met een 'Antrag auf Abweichung von der Verpflichtung der regelmäßigen Unterrichtsteilnahme'.

 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten