Basistarieven van de btw

De btw wordt berekend op de maatstaf van heffing tegen  tarieven die verschillen volgens hetgeen wordt verhandeld.

De tarieven zijn vastgelegd bij koninklijk besluit en zijn nu als volgt:

  • 6 % vooral voor basisproducten en geleverde diensten met een sociaal karakter (bijvoorbeeld: levensnoodzakelijke producten, personenvervoer, landbouwdiensten …)
  • 12 % voor bepaalde goederen en geleverde diensten die vanuit economisch of sociaal oogpunt belangrijk zijn (bijvoorbeeld: kolen, margarine, abonnement voor betaaltelevisie …)
  • 21 % voor handelingen die betrekking hebben op goederen of diensten die niet elders werden vermeld (bijvoorbeeld: nieuwe auto's, huishoudelijke apparaten, cosmetica ...)