De CE-markering, die sinds 1993 van kracht is, moet door de fabrikant worden aangebracht. Door de markering op zijn producten aan te brengen, verklaart de fabrikant dat hij alle voor de markering voorziene verplichtingen naleeft en wordt hij verantwoordelijk voor het verkeer ervan in de Europese Economische Ruimte (EER).

De markering toont aan dat het product geëvalueerd werd en beantwoordt aan de Europese vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bescherming van het leefmilieu. De markering is geldig voor de producten die in de EER worden gefabriceerd en voor de producten die erbuiten worden gefabriceerd en vervolgens in de EER op de markt worden gebracht. De markering betreft onder meer:

  • speelgoed
  • elektrische apparaten
  • machines
  • medische hulpmiddelen 
  • liften
  • persoonlijke beschermingsmiddelen
  • bouwmaterialen
  • meetinstrumenten

Opgelet: de CE-markering is verplicht voor de producten die in de sectorale richtlijnen zijn opgenomen, en verboden voor andere producten.

Op de website van de FOD Economie vindt u meer informatie over onder meer:

Meer gedetailleerde officiële Europese informatie over de CE-markering is ook te vinden op:

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten