Productveiligheid

De veiligheid van de producten en diensten wordt gereglementeerd door boek IX van het Wetboek economisch recht, dat de omzetting is van de Europese richtlijn 2001/95/EEG van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid. De reglementering voorziet verplichtingen voor de producenten  en verplichtingen voor de distributeurs. De FOD Economie houdt toezicht op de Belgische markt en waakt erover dat de producten en diensten op de markt voldoen aan de veiligheidseisen.

Naast het Wetboek economisch recht bestaan er ook specifieke reglementeringen voor bepaalde productgroepen, zoals gas- of elektrische toestellen, speelterreinen, liften, attractietoestellen in pretparken, vuurwerk, enz.  

Producten kunnen ook aan normen worden onderworpen, die bepaald worden onder de voogdij van een erkende instelling. Die normen vormen een geheel van technische specificaties die met het oog op een herhaald en voortdurend gebruik van een product worden goedgekeurd. Het Bureau voor Normalisatie is de Belgische normalisatie-instelling.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten