Afval sorteren

Afval moet aan de bron gesorteerd worden om het te kunnen recycleren.
Sommige soorten afval worden aan huis opgehaald. Maar u kunt ze ook deponeren op verzamelpunten of in containerparken.
Voor het beheer van hun bedrijfsafval onderhouden ondernemingen contacten met gespecialiseerde, regionale overheidsinstellingen.

Meer informatie over afval sorteren vindt u op: