Arbeidsovereenkomst voor dienstboden

De arbeidsovereenkomst voor dienstboden is een overeenkomst waardoor een werknemer zich ertoe verbindt om onder het gezag van een werkgever en tegen verloning, huishoudelijke handenarbeid uit te voeren voor de huishoudelijke behoeften van zijn werkgever of diens familie.

Hoewel het niet echt verplicht is een schriftelijke arbeidsovereenkomst af te sluiten, is het toch beter dat wel te doen. Dit beschermt deze soms kwetsbare werknemers tegen onregelmatigheden of zelfs misbruik.

Specifieke bepalingen voor dienstboden

Voor dienstboden bestaat er een hele reeks specifieke bepalingen. Die gaan vooral over:

  • huisvesting en noodzakelijke zorgen
  • voorwaarden voor beëindiging van de overeenkomst
  • werktijd en vakantie