Arbeidsreglementering

De werkgever – of zijn sociaal secretariaat – moet sociale documenten bijhouden en bewaren.  Die documenten bewijzen :

  • dat de werknemers zijn aangegeven
  • dat het arbeidsreglement wordt nageleefd, vooral wat de sociale bescherming van de werknemers betreft

Verplichte documenten

De werkgever moet de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona) gebruiken (via internet) om onder meer de aanwerving of het ontslag van een werknemer aan te geven.
Hij moet ook de volgende documenten overhandigen:

  • de individuele overzichten van prestaties en verloning (individuele rekening en loonafrekening)
  • het arbeidsreglement
  • het werkloosheidscertificaat (formulier C4) 
     
    Meer informatie over de sociale documenten vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.