Einde van de arbeidsovereenkomst

Elke partij kan een arbeidsovereenkomst op elk ogenblik verbreken maar moet wel een aantal regels in acht nemen. Deze regels zijn bijvoorbeeld:

  • het naleven van een opzeggingstermijn (termijn waarin de arbeidsovereenkomst voortgezet wordt)
  • het betalen van een verbrekingsvergoeding

Men spreekt van ontslaan wanneer de werkgever de overeenkomst verbreekt, en van ontslag nemen als de verbreking uitgaat van de werknemer.

Andere situaties waarin een arbeidsovereenkomst afloopt

Documenten die aan het einde van de arbeidsovereenkomst moeten worden overhandigd

De werkgever moet bepaalde belangrijke documenten leveren zoals: 

  • de fiscale fiche
  • de individuele rekening van de laatste betalingen
  • het vakantieattest voor werknemers
  • een werkloosheidsattest (formulier C4), waarmee de werknemer een werkloosheidsuitkering kan aanvragen

Meer info over het einde van een arbeidsovereenkomst, op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.