Consumentenkrediet

Voor zeer veel consumenten is het krediet een courante betalingswijze geworden. De veelzijdigheid van de soorten krediet en de nieuwe Europese regelgeving hebben de wetgever ertoe aangezet om nieuwe maatregelen te treffen om de consument beter te beschermen.

Een krediet aanvragen is een belangrijke beslissing, en kan u vele maanden binden. De banken en andere kredietinstellingen zijn vandaag wettelijk verplicht om bepaalde inlichtingen in te winnen over uw financiële situatie. Voor zij uw dossier aanvaarden moeten uw inkomsten, uw lasten en uw financiële verbintenissen in overweging genomen worden.

Om een te zware schuldenlast te voorkomen, moeten kredietinstellingen ook het bestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) van de Nationale Bank van België consulteren.


 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten