Vermindering van de onroerende voorheffing

In bepaalde gevallen kunt u een vermindering van de onroerende voorheffing genieten. Dat is bijvoorbeeld het geval als u eigenaar bent van een bescheiden woning. Andere verminderingen zijn specifiek naar de bewoner van de woning gericht. Dat kan de eigenaar zelf zijn of een huurder. Als het over een huurwoning gaat, komt de vermindering dus ten goede van de huurder. Omdat de onroerende voorheffing echter niet ten laste van de huurder valt, wordt de vermindering toegekend aan de verhuurder (eigenaar) en mag de huurder het bedrag aftrekken van de huurprijs.

Het gaat over volgende verminderingen:

  • vermindering voor het gezinshoofd met een handicap
  • vermindering voor de grootoorlogsverminkte
  • vermindering voor kinderen ten laste
  • vermindering voor personen met een handicap ten laste
  • vermindering voor andere personen dan kinderen of personen met een handicap ten laste (deze persoon kan nooit uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner zijn)

De voorwaarden van deze verminderingen verschillen naargelang het gewest waarin u woont.

In het Vlaams Gewest worden sommige verminderingen automatisch en andere op aanvraag toegekend. In het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet u alle verminderingen zelf aanvragen.

Voor al uw vragen of verzoeken inzake onroerende voorheffing kunt u terecht bij:

 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten