Berekening van de onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is gelijk aan een percentage van het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van uw woning. Het percentage van de heffing varieert naargelang het gewest waarin u woont.

Deze basisheffing bestemd voor het gewest is maar een gedeelte van de onroerende voorheffing die u moet betalen. Op deze basisheffing mogen de provincies, agglomeraties en gemeenten opcentiemen heffen. Het aantal opcentiemen dat ze heffen kan ieder jaar verschillen; de gemeente- en provincieraden leggen dat jaarlijks vast.

Ter verduidelijking:
Opcentiemen houden een procentuele verhoging van het bedrag van de basisheffing in. Honderd opcentiemen betekenen bijvoorbeeld een bijkomende belasting van één euro op elke euro gewestbelasting.

In bepaalde gevallen heeft u recht op een vermindering van de onroerende voorheffing.

Voor al uw vragen of verzoeken inzake onroerende voorheffing kunt u terecht bij:

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten