De onroerende voorheffing bij de koop en verkoop van een woning

Wanneer iemand in de loop van het jaar zijn onroerend goed verkoopt, moet hij in principe de volledige onroerende voorheffing voor dat jaar betalen. Als eigenaar op 1 januari van het lopende jaar is hij voor de administratie immers de belastingplichtige voor de onroerende voorheffing en dus de enige verantwoordelijke voor de betaling ervan.

Maar in de praktijk komt het vaak voor dat de notaris bij het verlijden van de akte en de eindafrekening overgaat tot een evenredige verdeling van de onroerende voorheffing op basis van de datum van eigendomsoverdracht.

Voor al uw vragen of verzoeken inzake onroerende voorheffing kunt u terecht bij:

 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten