Gedekte risico's

Verplichte basisdekkingen

Een woningverzekering moet verplicht een aantal basisdekkingen bieden. Deze staan garant voor de vergoeding van de materiële schade veroorzaakt door:

 • brand
 • ontploffing (bijvoorbeeld een gasontploffing)
 • implosie (bijvoorbeeld van een televisietoestel)
 • blikseminslag
 • natuurrampen
 • storm
 • aanslagen en arbeidsconflicten
 • botsing door een transportmiddel (bijvoorbeeld een voertuig dat tegen de gevel van een huis rijdt)
 • botsing door een dier
 • een boom die op het gebouw valt

De verzekeraars breiden deze basisdekkingen meestal nog verder uit. Voor u een woningverzekering aangaat is het dus aangewezen om de aanbiedingen van de verschillende verzekeringsmaatschappijen goed met elkaar te vergelijken en na te gaan welke risico's ze precies dekken. Diefstal kan bijvoorbeeld deel uitmaken van de woningverzekering, maar verschillende maatschappijen hebben hier afzonderlijke polissen voor of bieden deze dekking als extra optie aan.

Optionele dekkingen

Doorgaans moet u een premietoeslag betalen om u te verzekeren tegen:

 • opgelopen kosten naar aanleiding van het schadegeval (opruimingswerken, een tijdelijk verblijf op hotel, expertises …)
 • diefstal en vandalisme

Natuurrampen

Sinds 1 maart 2007 bevatten alle woningverzekeringen nu ook een dekking tegen natuurrampen. Deze dekking is een verplichte garantie geworden. Ze komt tussen bij schade naar aanleiding van:

 • overstromingen
 • aardbevingen
 • overlopen en opstuwingen van openbare riolen
 • aardverschuivingen en grondverzakkingen

Iedere verzekeraar moet verplicht de voorwaarden en de premie vastgesteld door het Tariferingsbureau voorstellen wanneer hij:

 • geen dekking wil verlenen voor de natuurrampen onder zijn eigen voorwaarden (bijvoorbeeld als een huis in een risicogebied voor overstromingen ligt)
 • een premie of vrijstelling voorstelt die hoger ligt dan die bepaald door het Tariferingsbureau

Meer informatie over de woningverzekering.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten