De derde en de vierde staatshervorming

Tijdens deze derde staatshervorming in 1988-1989 krijgt vooral het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vorm. Het krijgt ook (net zoals de andere twee gewesten) eigen instellingen en meer bepaald een raad, nu parlement genoemd, en een regering.
Het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stemt over ordonnanties, de regering voert ze uit.

Met de derde staatshervorming van 1988-1989 krijgen ook de gemeenschappen meer bevoegdheden en worden de gewesten verder versterkt. Zo krijgen de gemeenschappen onder meer het onderwijs toegewezen, terwijl de gewesten onder meer de bevoegdheid krijgen over vervoer en openbare werken.

Ten slotte wordt het proces van de staatshervorming, dat startte in 1970, afgewerkt met de vierde staatshervorming in 1993. De Belgische Staat wordt nu een volwaardige federale staat. De gemeenschappen en de gewesten, die tijdens de voorgaande hervormingen werden opgericht, krijgen nu immers al hun bevoegdheden toegewezen. De eerste zin van het eerste artikel van onze grondwet dat vroeger zei: 'België is ingedeeld in provincies' veranderde in: 'België is een federale staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten'.

De federale staat België was vanaf dat ogenblik een feit.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten