Niet akkoord met het aanslagbiljet (Ven.B.)

Als u niet akkoord gaat met uw aanslagbiljet, heeft u verschillende mogelijkheden:

  • een rechtzetting vragen aan uw taxatiedienst
  • een bezwaarschrift indienen
  • een ontheffing van ambtswege indienen (belastingvermindering)
  • een rechtsvordering indienen

Hoe u een bezwaarschrift moet indienen verneemt u op de website van de FOD Financiën.