Aangifte van uw vertrek naar het buitenland

Als u naar het buitenland verhuist, moet u dat melden bij de bevolkingsdienst van de gemeente waar u ingeschreven bent en dit ten laatste de dag voor uw vertrek.
Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Als een minderjarige naar het buitenland verhuist, moet iemand die het ouderlijke gezag uitoefent hem bij de aangifte bijstaan.

Getuigschrift van afvoering

De gemeente zal u een getuigschrift van afvoering overhandigen. Dit getuigschrift is noodzakelijk om u te laten registreren bij de Belgische diplomatieke of consulaire overheden in het buitenland.

Geschillen

Als de gemeente de adreswijziging niet aanvaardt, kan het geschil worden voorgelegd aan de FOD Binnenlandse Zaken - AD Instellingen en Bevolking, Directie Bevolking en Identiteitskaarten.

Meer informatie

Neem contact op met de dienst bevolking van uw gemeentebestuur.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten