Adoptieverlof

Elke werknemer (man of vrouw) heeft recht op adoptieverlof voor het onthaal van een kind in het gezin. Het verlof moet worden opgenomen binnen twee maanden nadat het kind is ingeschreven bij de gemeente.

Het verlof bedraagt:

  • maximaal zes weken als het kind jonger is dan drie jaar
  • vier weken als het kind ouder is dan drie en jonger dan acht jaar

Tijdens de eerste drie dagen keert de werkgever het volledige loon uit aan de werknemer. Voor de volgende dagen krijgt de werknemer een uitkering van het ziekenfonds.

Meer informatie over het adoptieverlof vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Meer informatie over het adoptieverlof en de uitkeringen tijdens het adoptieverlof via het portaal van de sociale zekerheid

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten