Aangifte van personenbelasting (PB)

Elk jaar moet u uw aangifte invullen tegen het einde van het eerste semester van het jaar. U heeft daarvoor de keuze tussen twee methodes: de elektronische aangifte of de papieren aangifte.

De aangifte van personenbelasting bestaat uit twee delen. Deel 1 moet altijd worden ingevuld. Deel 2 moet alleen worden ingevuld door bedrijfsleiders, zelfstandigen en personen die inkomsten van kapitalen, roerende goederen en/of diverse inkomsten verkregen hebben.

Wettelijk samenwonenden en getrouwde koppels dienen samen één aangifte in, behalve in:

  • het huwelijksjaar of het jaar van de aangifte van de wettelijke samenwoning
  • het jaar van echtscheiding of het jaar waarin de wettelijke samenwoning wordt stopgezet
  • het jaar dat volgt op het jaar waarin een feitelijke scheiding werd uitgesproken

In het jaar van een overlijden is het mogelijk om te kiezen tussen een gemeenschappelijke en een afzonderlijke aanslag. De keuze gebeurt bij de aangifte van de inkomsten. Standaard wordt een afzonderlijke belastingheffing toegepast.