Computercriminaliteit

Computers zijn niet meer weg te denken uit het leven van burgers en in bedrijven. Het internet is uitgegroeid tot een van de belangrijkste informatiemedia en communicatiekanalen.

De keerzijde van de toenemende impact van informatica is dat de informaticacriminaliteit steeds winstgevender wordt en ook steeds meer schade kan aanrichten. Een relatief simpel computervirus kan al snel voor een wereldwijd economisch probleem zorgen dat miljoenen euro's kost.

Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de kenmerken van het internet:

  • Het is immaterieel: de handelingen zijn niet echt tastbaar, maar toch wordt er nadeel of schade berokkend.

  • Het is mondiaal: alle grenzen vallen weg.

  • Alles gebeurt 'in real time': er treedt ogenblikkelijk resultaat op.

De wet beschrijft vier nieuwe misdrijven die betrekking hebben op computercriminaliteit:

  • valsheid in informatica

  • informaticabedrog

  • informaticasabotage¬†

  • hacking

Wanneer u met een van deze vormen van computercriminaliteit in aanraking komt, doe dan zo snel mogelijk aangifte bij de politie. U kunt klacht indienen bij uw wijkpolitie, maar ook online via Police-on-Web.