U bent hier

Civiele bescherming

De Civiele Bescherming biedt hulp aan de bevolking bij kleine en grote rampen en biedt versterking aan hulpdiensten met zwaar en gespecialiseerd materieel. De Civiele Bescherming telt in België 450 beroepsleden en 650 vrijwilligers die 24 uur op 24, 365 dagen per jaar beschikbaar zijn en werken. Ze werken in zes operationele eenheden, verspreid over het Belgische grondgebied.

De Civiele Bescherming maakt deel uit van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Ze komt tussenbeide op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken, de gouverneur, burgemeester, de brandweer of de politie.

Interventies

In 2003 is de taakverdeling tussen brandweer en Civiele Bescherming in België vastgelegd. Een aantal voorbeelden van de interventies van de Civiele Bescherming:

  • versterking van water- en schuimvoorziening of zwaar, gespecialiseerd materiaal bij brand
  • opsporen en bevrijden van slachtoffers bij rampen of grote ongevallen, maar ook stutten en zeilen aanbrengen
  • inzetten van gespecialiseerde teams, zoals duikers of hondenteams, bij interventies of gerechtelijke missies van lange duur
  • opruimen en vervoeren van grootschalige vervuiling, zoals benzine en asfalt
  • ontsmetting bij chemische of nucleaire vervuiling en de bevolking opvangen
  • afdichten van dijken en pompen bij grootschalige overstromingen
  • verdeling van drinkwater
  • ondersteuning met telecommunicatiemiddelen

Werken bij de Civiele Bescherming

Als u graag voor de Civiele Bescherming wil werken, raden we u aan om in te schrijven op “Mijn Selor”. U krijgt dan alle vacatures automatisch via mail toegestuurd. Alle Federale Overheidsdiensten gebruiken de gegevens in deze gecentraliseerde database bij het rekruteren van personeel.

Wie vrijwilliger wilt worden bij de Civiele Bescherming kan zich kandidaat stellen via een sollicitatieformulier. Dit formulier wordt automatisch naar de Dienst Operaties van de Algemene Directie Civiele Veiligheid verstuurd. Zij contacteren u dan van zodra er een aanwervingscampagne voor vrijwilligers start. Vrijwilligers worden wel enkel aangeworven als er een tekort is en dus op onregelmatige basis.