U bent hier

Gemeenschapswacht

Voor alle niet-politionele, publieke veiligheidsfuncties bestaat er sinds 1 januari 2008 één overkoepelende naam: gemeenschapswacht. Zij zullen bovendien beter herkenbaar zijn aan hun uniforme werkkledij met hetzelfde embleem. Op die manier is er geen verwarring meer mogelijk tussen:

 • stadswachten
 • parkwachters
 • stewards (niet te verwarren met voetbalstewards)
 • lijnspotters
 • ambtenaren die bevoegd zijn om vaststelling te doen die leiden tot een Gemeenschappelijke Administratieve Sanctie (GAS)
 • gemachtigde opzichters

Al deze functies hadden vroeger hun eigen benaming, taken en uniform, maar hadden wel allemaal hetzelfde doel, namelijk toezicht houden en het bewust maken van de burger.

Welke taken hebben gemeenschapswachten?

Gemeenschapswachten hebben geen politionele bevoegdheid. Bovendien hebben ze ook niet dezelfde bevoegdheid als een private bewakingsagent.

De gemeenschapswachters verhogen door hun ontradende aanwezigheid in de wijken het veiligheidsgevoel van de burger. Ze vormen de schakel tussen de gemeente en de bevolking en signaleren problemen waarmee ze te maken krijgen aan de bevoegde gemeentelijke diensten of aan de politie.

Concreet gaat het om de volgende taken:

 • Het publiek bewust maken van veiligheid en criminaliteitspreventie met folders, informatiesessies …
 • Burgers informeren zodat hun veiligheidsgevoel verzekerd is.
 • Problemen met de veiligheid, het milieu en het wegennet doorgeven aan de bevoegde diensten.
 • Automobilisten aanspreken over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren en hen bewust maken van het algemeen reglement.
 • Kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen helpen oversteken.
 • Vaststellen van inbreuken tegen de gemeentelijke reglementen (GAS)
 • Toezicht houden bij evenementen of activiteiten die georganiseerd zijn door de gemeente of een andere overheid.