Klachten in verband met pesterijen en ongewenst gedrag op het werk

Hoe reageren?

Een werknemer die denkt het slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, heeft de keuze tussen drie verschillende actiemogelijkheden. Hij kan:

Wie een klacht indient, kan zich ook richten tot zijn vakbond of verschillende verenigingen die, onder bepaalde voorwaarden, een gerechtelijke procedure kunnen instellen.

Meer inlichtingen over de actiemiddelen voor werknemers tegen geweld en pesterijen op het werk, op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Bescherming tegen ontslag

Een slachtoffer moet zijn situatie openbaar durven te maken zonder vrees voor represailles in zijn beroepsloopbaan. Daarom is een werknemer beschermd tegen ontslag van zodra hij een gemotiveerde klacht neerlegt.

Meer info over de ontslagbescherming, op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg