Verlof voor medische bijstand

Verlof voor medische bijstand is een specifieke vorm van loopbaanonderbreking, bedoeld om een ernstig ziek gezinslid (tot de tweede graad) bij te staan of te verzorgen. De loopbaanonderbreking kan volledig of gedeeltelijk zijn (halftijds of vermindering tot 4/5).

De periodes van loopbaanonderbreking moeten minstens één maand duren en mogen niet meer dan drie maanden in beslag nemen, ongeacht of het gaat om aaneengesloten periodes of niet. Bij een volledige loopbaanonderbreking kunnen de gecumuleerde periodes oplopen tot maximaal 12 maanden, bij een gedeeltelijke onderbreking tot maximaal 24 maanden. Deze periodes worden verdubbeld (24 en 48 maanden) voor alleenstaande werknemers die een of meer kinderen ten laste hebben, als hun ernstig zieke kind niet ouder is dan 16 jaar.

Het recht op medische bijstand kent twee beperkingen:

  • In een onderneming met minder dan 10 werknemers is vermindering van arbeidsprestaties geen recht. In deze situatie is de toestemming van de werkgever vereist.
  • In ondernemingen met minder dan 50 werknemers kan de werkgever het recht op medische bijstand om organisatorische redenen weigeren aan werknemers die al 6 maanden volledige onderbreking of 12 maanden vermindering van prestaties hebben gehad. De werkgever moet zijn weigering schriftelijk rechtvaardigen.

De regels bij overheidsdiensten, inclusief het onderwijs en de autonome overheidsbedrijven, lopen uiteen. Het best kunt u contact opnemen met de bevoegde verantwoordelijken van deze instellingen.

Werknemers zijn beschermd tegen ontslag tijdens de hele verlofperiode en in de drie daarop volgende maanden. Ze krijgen een uitkering van de RVA.

Meer informatie over medische bijstand vindt u op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Meer informatie over medische bijstand vindt u op de site van de RVA.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten